Sắt thép

Sản phẩm khác

thông tin liên hệ
MS. Hồng Nhung
P. Giám đốc - 0982 333 777

MS. Hải Yến
Trưởng phòng KD - 0915 083 229

Ms. Phạm Liên
NV Kinh doanh - 0366 593 575

MS. Xuân Quỳnh
NV Kinh doanh - 0363 129 888

Chia sẻ lên:
TIÊU CHUẨN THÉP TẤM CÁN NGUỘI

TIÊU CHUẨN THÉP TẤM CÁN NGUỘI

Mô tả chi tiết

1. Tiêu chuẩn thép tấm cán nguội TCVN 6524:2018

Tiêu chuẩn TCVN 6524:2018 dùng để thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 6524:2006 và tương đương với tiêu chuẩn ISO 4997:2015.

·         Tên tiêu chuẩn: Thép cacbon tấm mỏng cán nguội chất lượng kết cấu

·         Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thép cacbon tấm mỏng cán nguội chất lượng kết cấu thuộc mác thép CR220, CR250, CR320, CH550, ít sử dụng các nguyên tố hợp kim hóa vi lượng.

·         Mục đích:

·         Cung cấp thông tin tiêu chuẩn về kích thước, điều kiện chế tạo, dung sai kích thước và hình dạng, chất lượng, cỡ kích thước cuộn, ghi nhãn, thông tin khách hàng cần cung cấp của thép cacbon tấm mỏng cán nguội chất lượng kết cấu

·         Giúp người dùng biết được các bước trong quá trình kiểm tra chất lượng thép cacbon tấm mỏng cán nguội chất lượng kết cấu từ nhà sản xuất như lấy mẫu thử kéo, thử kéo, thử lại, đệ trình lại, kiểm tra và nghiệm thu.

2. TCVN 7574:2006

Tiêu chuẩn thép tấm cán nguội TCVN 7574:2006 dùng để thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 2363:1971 và tương đương với tiêu chuẩn ISO 16162:2005.

·         Tên tiêu chuẩn: Thép tấm cán nguội liên tục – Dung sai kích thước và hình dạng

·         Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho cho tất cả các loại thép tấm cán nguội liên tục, trừ thép băng cán nguội

·         Mục đích: Cung cấp thông tin về dung sai kích thước (chiều dày, chiều rộng, chiều dài) và hình dạng (độ cong, độ không vuông, độ phẳng) của thép tấm cán nguội liên tục.

3. TCVN 8993:2011

Tiêu chuẩn TCVN 8993:2011 tương đương với tiêu chuẩn ISO 11950:1995.

·         Tên tiêu chuẩn: Thép cán nguội phủ crom/crom oxit bằng điện phân

·         Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thép cán nguội một lần và hai lần được phủ crom/crom oxit bằng điện phân (ECCS) dạng lá thép hoặc thép cuộn. Đối với thép cán nguội một lần ECCS, có nhiều cỡ chiều dày danh nghĩa khác nhau 0,005 mm và từ 0,14 – 0,29 mm.

·         Mục đích:

·         Giúp người dùng biết được thông tin liên quan đến thép cán nguội phủ crom/crom oxit bằng điện phân như thông tin khách hàng cần cung cấp khi đặt hàng, ký hiệu, đặc điểm quá trình chế tạo, các yêu cầu cụ thể, khối lượng mạ crom/crom oxit, đặc điểm cơ tính, dung sai kích thước và hình dạng, các mối thép trong cuộn thép.

·         Cung cấp các bước kiểm tra chất lượng thép cán nguội phủ crom/crom oxit bằng điện phân đến từ nhà sản xuất khi bán hàng như như lấy mẫu, thử, thử lại, bao gói và gửi hàng đi.

4. TCVN 7858:2018

Tiêu chuẩn TCVN 7858:2018 được dùng để thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 7858:2008 và tương đương với tiêu chuẩn ISO 3574:2012.

·         Tên tiêu chuẩn: Thép cacbon tấm mỏng cán nguội chất lượng thương mại và chất lượng dập vuốt

·         Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thép cacbon tấm mỏng cán nguội có chất lượng thương mại và chất lượng dập vuốt.

·         Mục đích:

·         Mang đến thông tin về kích thước, điều kiện chế tạo, dung sai kích thước và hình dạng, chất lượng, cỡ kích thước cuộn, ghi nhãn, thông tin khách hàng cần cung cấp của thép cacbon tấm mỏng cán nguội có chất lượng thương mại và chất lượng dập vuốt.

·         Cung cấp các bước trong quá trình kiểm tra chất lượng thép cacbon tấm mỏng cán nguội có chất lượng thương mại và chất lượng dập vuốt từ nhà sản xuất như lấy mẫu thử kéo, thử kéo, thử lại, đệ trình lại, kiểm tra và nghiệm thu.

5. TCVN 8994:2011

Tiêu chuẩn thép tấm cán nguội TCVN 8994:2011 tương đương với tiêu chuẩn ISO 11951:1995.

·         Tiêu chuẩn: Thép tấm đen cán nguội dạng cuộn dùng cho sản xuất thép tấm mạ thiếc hoặc thép tấm mạ điện crom/crom oxit

·         Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thép cán nguội một lần và hai lần chưa mạ, dạng cuộn, dùng cho chế tạo thép tấm mạ thiếc hoặc thép tấm mạ crom/ phủ oxit crom (ECCS) phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 8991 (ISO 11949) hoặc TCVN 8993 (ISO 11950).

·         Thép tấm đen cán nguội một lần có nhiều kích cỡ với chiều dày khác nhau 0,005 mm và từ 0,17 – 0,49 mm.

·         Thép tấm đen cán nguội hai lần có nhiều kích cỡ với chiều dày khác nhau 0,005 mm và  từ 0,14 – 0,29 mm.

·         Mục đích:

·         Giúp người dùng biết được những thông tin khách hàng cần cung cấp, ký hiệu, đặc điểm chế tạo, các yêu cầu cụ thể, đặc điểm cơ tính, dung sai kích thước và hình dạng, những mối nối ở trong cuộn thép  của thép tấm đen cán nguội dạng cuộn dùng cho sản xuất thép tấm mạ thiếc hoặc thép tấm mạ điện crom/crom oxit.

·         Giới thiệu quy trình kiểm tra thép tấm đen cán nguội dạng cuộn dùng cho sản xuất thép tấm mạ thiếc hoặc thép tấm mạ điện crom/crom oxit trước khi đến tay người tiêu dùng như lấy mẫu, thử, thử lại, bao gói và gửi hàng đi.

6. TCVN 8991:2011

Tiêu chuẩn thép tấm cán nguội TCVN 8991:2011 tương đương với tiêu chuẩn ISO11949:1995.

·         Tên tiêu chuẩn: Thép tấm cán nguội được phủ thiếc bằng mạ điện

·         Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thép cacbon thấp trung bình sau khi cán nguội một lần và hai lần, được phủ thiếc bằng mạ điện dạng lá mỏng hoặc dạng cuộn .

·         Thép cán nguội một lần được mạ thiếc  có nhiều cỡ chiều dày danh nghĩa khác nhau 0,005mm và từ 0,17 – 0,49 mm.

·         Thép tấm cán nguội hai lần được mạ thiếc có nhiều cỡ chiều dày danh nghĩa khác nhau 0,005mm và từ 0,14 – 0,29 mm.

·         Mục đích:

·         Giúp người dùng biết được những thông tin khách hàng cần cung cấp, ký hiệu, đặc điểm quá trình chế tạo, các yêu cầu cụ thể, khối lượng thiếc trong lớp mạ, đặc điểm cơ tính, dung sai kích thước và hình dạng, các mối nối ở trong cuộn thép của thép tấm cán nguội được phủ thiếc bằng mạ điện.

·         Giới thiệu cách ký hiệu tấm mạ thiếc không đều hai mặt thép cán nguội hai lần.

·         Giới thiệu quy trình kiểm tra của thép tấm cán nguội được phủ thiếc bằng mạ điện trước khi đến tay người tiêu dùng như lấy mẫu, thử, thử lại, bao gói và gửi hàng đi

7. TCVN 2363-1978

Tiêu chuẩn TCVN 2363-1978 do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành.

·         Tên tiêu chuẩn: Thép tấm mỏng cán nóng, cán nguội – Cỡ, thông số, kích thước.

·         Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thép tấm mỏng cán nóng, cán nguội có chiều dày nhỏ hơn 4mm.

·         Mục đích: Cung cấp tiêu chuẩn kích thước và sai lệch cho phép về chiều dày, chiều dài, chiều rộng, độ vồng, độ lượn sóng, độ vuông góc, khối lượng riêng của thép tấm mỏng.

8. TCVN 6524:1999

Tiêu chuẩn thép tấm cán nguội TCVN 6524:1999 là tiêu chuẩn về thép tấm kết cấu cán nguội do nhà nước Việt Nam ban hành.

·         Tên tiêu chuẩn: Thép tấm kết cấu cán nguội

·         Phạm vi áp dụng:

·         Thép tấm kết cấu cán nguội gồm các mác CR 220 (loại B, D) CR 250 (loại B, D), CR 320 (loại B, D) và CH 550, không dùng các nguyên tố hợp kim vi lượng.

·         Thép tấm kết cấu cán nguội dày 0,35 – 3 mm, rộng từ 600mm trở lên, dạng cuộn hoặc tấm

·         Thép tấm có chiều rộng nhỏ hơn 600mm được cắt từ thép tấm rộng

·         Mục đích:

·         Cung cấp thông tin về điều kiện sản xuất, dung sai kích thước, chất lượng bề mặt, kích thước cuộn, ghi nhãn, các thông tin người mua cần cung cấp của thép tấm kết cấu cán nguội.

·         Giới thiệu các bước kiểm tra chất lượng thép tấm kết cấu cán nguội từ nhà sản xuất như lấy mẫu, thử cơ tính, thử lại, xin chấp nhận lại, kiểm tra và chấp nhận.

9. Tiêu chuẩn thép tấm cán nguội JIS G3141

Tiêu chuẩn JIS G3141 là tiêu chuẩn của Nhật Bản quy định cho các loại thép tấm, cuộn cán nguội

·         Tên tiêu chuẩn: Đặc tính kỹ thuật cuộn cán nguội

·         Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho thép tấm, cuộn cán nguội

·         Mục đích: Cung cấp thông tin về chất lượng, ký hiệu, thành phần hóa học, cơ tính vật liệu, độ cứng, dung sai chiều dày, dung sai chiều rộng, dung sai độ phẳng của thép tấm, cuộn cán nguội.

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
ỐNG TIỆN REN, PHỤ KIỆN ĐI KÈM
ỐNG TIỆN REN, PHỤ KIỆN ĐI KÈM
GIA CÔNG CHẤN ĐỘT, CẮT CNC, CẮT PLASMA, LAZER THÉP TẤM - INOX TẤM -  KẾT CẤU THÉP
GIA CÔNG CHẤN ĐỘT, CẮT CNC, CẮT PLASMA,...
NHÀ XƯỞNG MỚI ĐÃ XONG, MÁY MỚI ĐÃ RA SẢN PHẨM
NHÀ XƯỞNG MỚI ĐÃ XONG, MÁY MỚI ĐÃ RA SẢN...
Máy chặt, máy chấn, máy cắt đã về đến Thép Hải Nhung
Máy chặt, máy chấn, máy cắt đã về đến Th...
Thép tấm ss400 là gì?
Thép tấm ss400 là gì?
LÃNH ĐẠO THÉP HẢI NHUNG THAM DỰ TIỆC TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÉP MINH NGỌC TẠI THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH BALI
LÃNH ĐẠO THÉP HẢI NHUNG THAM DỰ TIỆC TRI...
LÃNH ĐẠO THÉP HẢI NHUNG THAM DỰ SỰ KIỆN KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
LÃNH ĐẠO THÉP HẢI NHUNG THAM DỰ SỰ KIỆN...
NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI ỐNG THÉP CỦA HÒA PHÁT
NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI ỐNG THÉP CỦA HÒA P...
PHÂN BIỆT THÉP CÁN NGUỘI VÀ CÁN NÓNG
PHÂN BIỆT THÉP CÁN NGUỘI VÀ CÁN NÓNG
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THÉP
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THÉP
TIÊU CHUẨN THÉP TẤM CÁN NGUỘI
TIÊU CHUẨN THÉP TẤM CÁN NGUỘI
BỘ XÂY DỰNG: GIÁ THÉP TĂNG CAO BẤT THƯỜNG
BỘ XÂY DỰNG: GIÁ THÉP TĂNG CAO BẤT THƯỜN...
GIÁ QUẶNG SẮT LẬP KỶ LỤC NHỜ NHU CẦU TẠI TRUNG QUỐC
GIÁ QUẶNG SẮT LẬP KỶ LỤC NHỜ NHU CẦU TẠI...
QUY CÁCH THÉP TẤM
QUY CÁCH THÉP TẤM
Thép hình I và thép hình H giống và khác nhau ra sao?
Thép hình I và thép hình H giống và khác...
TIÊU CHUẨN THÉP TẤM CÁN NÓNG
TIÊU CHUẨN THÉP TẤM CÁN NÓNG
Nhận diện sản phẩm Ống thép Hòa Phát chính hãng như thế nào?
Nhận diện sản phẩm Ống thép Hòa Phát chí...